Uslovi kori

Korišćenje portala

Uslovi i pravila se odnose na sve stranice "novaknjiga.com" i "gradskaknjizara.net" internet prodajnog mjesta. Uslovi i pravila se odnose na svakog posjetioca Internet prodajnog mjesta i svaki posjetilac je dužan da ih pažljivo pročita i da ih prihvati. Prihvatanje ovdje utvrđenih uslova i pravila od strane svakog pojedinačnog posjetioca znači davanje bezuslovne saglasnosti posjetioca da će u svemu poštovati i primjenjivati ovdje utvrđene uslove i pravila. Pod davanjem bezuslovne saglasnosti se smatra i samo korišćenje "novaknjiga.com" i "gradskaknjizara.net" Internet prodajnog mjesta.

Internet prodajno mjesto "novaknjiga.com" nastoji da Vam obezbijedi najbolju moguću ponudu usluga. Svi proizvodi koji se nalaze na ovom sajtu predstavljaju poziv na ponudu pod navedenim uslovima. Ponuda se smatra poslatom nakon što korisnik odabere proizvod i prati korake za kupovinu.

Intelektualna svojina

Svi sadržaji objavljeni na ovim ili ostalim internet stranicama "novaknjiga.com" Internet prodajnog mjesta kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, sličice, audio i video zapisi, digitalni sadržaji, programski paketi (softver) i ostali nenavedeni materijali i sadržaji objavljeni na ovim stranama, vlasništvo su ili knjiga d.o.o. ili dobavljača Nova knjiga d.o.o. i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskih prava i prava intelektualne svojine (uključujući baze podataka, žigove, dizajn itd.) i njihova neovlašćena upotreba nije dopuštena.
Ovim istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribuc