EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 

Pravoslavna religija 

NA HANDŽILUKU Autor:Grigorije Božović
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:9.50 €
Sa popustom: 8.55 €
    Grigorije Bo�ović će, uz neke ranije objavljene priče, početi da negdje od 1923, a naročito od penzionisanja (1927), stvara svojevrsni album pravoslavnih hramova i portreta uglednih sve�tenika i monaha. U tome se on uzdigao iznad svih srpskih pisaca. Niko od njih nije u�ao u viï ...
LICEM PREMA BOŽIĆU Autor:Miodrag Raičević
Izdavač: Slu�beni glasnik
Cijena:10.20 €
Sa popustom: 9.18 €
    Priče u slavu preradosnog hri�ćanskog praznika Bo�ića, sabrane u ovoj knjizi, prete�no su nastajale u prvoj polovini dvadesetog vijeka. Svijet djetinjstva i praznovanje Bo�ića, viđeni dječjim očima, date su u prvom dijelu knjige, u drugom dijelu preovladavaju socijalni mo ...
MRŽNJE, RATOVI, DEMONI HRIÅ ĆANSKOG SVETA Autor:Darko Gavrilović
Izdavač: Slu�beni glasnik
Cijena:7.80 €
Sa popustom: 7.02 €
    Ovo je knjiga za koju bi svaki sledbenik Hristovog učenja mogao da ponovi ono �to je rekao njegov Spasitelj:Izvadi najpre brvno iz oka svog, pa će� onda vidjeti izvaditi trun iz oka brata svog. ...
PATRIJARH SRPSKI PAVLE Autor:Žan Klod Larše
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:9.10 €
Sa popustom: 8.19 €
    Iako je od njegovog upokojenja prošlo nekoliko godina, stičemo utisak da je neprestano s nama: sveti patrijarh Pavle, monah velikog smirenja, čovjek blizak ljudima, tihi zastupnik, svetac koji hoda, patrijarh koga su svi osjećali svojim i koji je sve voljeo istom ljubavlju. ...
OCRKOVLJENJE Autor:Aleksandar Torik
  
Cijena:2.90 €
Sa popustom: 2.61 €
    Danas pred velikim brojem ljudi, koji su shvatili umom ili osJetili srcem, da Bog postoji, i koji su svJesni, iako nejasno, svoje pripadnosti Pravoslavnoj Crkvi i koji žele da joj se prisajedine, stoji problem OCRKOVLJENJA, to jest ulaska u Crkvu u svojstvu njenog potpunog i punopravnog člana. ...
PRAVOSLAVLJE ZA POČETNIKE Autor:Miroljub Petrović
Izdavač: Agencija Matić
Cijena:7.50 €
Sa popustom: 6.75 €
    Pravoslavlje je koncept za stvaranje dobrih ljudi. Jedini razlog zbog koga je Bog stvorio ovaj svijet jesu dobri ljudi. Planeta Zemlja je posvećena da bude dom dobrih ljudi koji će se rađati i množiti, i učestvovati zajedno sa Bogom u stvaranju onog što je najvažnije u svemiru ...
BEZ LJUBAVI NEMA ŽIVOTA Autor:Starc Tadej Vitovniočki
Izdavač: Versko dobrotvorno starateljstvo
Cijena:4.50 €
Sa popustom: 4.05 €
    Nova knjiga o starcu Tadeju još jednom ga pokazuje kao istinskog svjedoka pravoslavnog isihastičkog predanja i kao čovjek koji je umio da svojim savremenicima prenese živu reč utjehe. Time je otac Tadej dokazao da Pravoslavlje ima neiscrpni potencijal obnavlljanja čak i u vreme ...
HRISTOS JE TVOJA SLOBODA - PRAVOSLAVNO LEČENJE OD BOLESTI ZAVISNOSTI Autor:Vladimir Dimitrijević
Izdavač: Versko dobrotvorno starateljstvo
Cijena:13.80 €
Sa popustom: 12.42 €
    Najzad jedan ozbiljan pravoslavni pogled na bolesti zavisnosti, koje, kao kuga, pustoše čovječanstvo od druge polovine 20. vijeka do danas. ...
RAZGOVORI SA EGIPATSKIM PODVIŽNICIMA Autor:Sveti Jovan Kasijanin
Izdavač: Versko dobrotvorno starateljstvo
Cijena:13.80 €
Sa popustom: 12.42 €
    Sveti Jovan Kasijan je bio podvižnik sa pravoslavnog Zapada koji je otišao na pravoslavni Istok, i tamo se napojio premudrošću koju je sabrao i izložio kako za svoju braću - podvižnike, tako i za nas, hrišćane potonjih vremena. ...
DUHOVNE VEŽBE Autor:Sveti Nikodim Svetogorac
Izdavač: Versko dobrotvorno starateljstvo
Cijena:15.50 €
Sa popustom: 13.95 €
    Kada su Petar i drugi apostoli lovili ribu, i posle svenoćnog truda ništa nisu ulovili, Gospod im je rekao da idu na dubinu, i ulova je bilo toliko da su se mreže skoro pocijepale. Knjiga Svetog Nikodima je upravo to - ulov na dubini Svetog Duha, potreban svakome ko želi da bude ozbiljan pr ...
ŽIVO JE PRAVOSLAVLJE Autor:Sveti Nikolaj Japanski
Izdavač: Versko dobrotvorno starateljstvo
Cijena:9.90 €
Sa popustom: 8.91 €
    Kada se pojavio u Japanu, Japan je bio neznabožački; kada je otišao Hristu, Japan je imao Pravoslavnu Crkvu. Žitije i podvizi jednog od najvećih svetitelja 20. vijeka - Nikolaja ravnoapostolnog prosvjetitelja zemlje izlazećeg sunca. ...
MOJ ŽIVOT U HRISTU 2.TOM Autor:Sveti Jovan Kronštatski
Izdavač: Versko dobrotvorno starateljstvo
Cijena:10.20 €
Sa popustom: 9.18 €
    Najljepša mjesta iz dvotomnog molitvenog dnevnika svetog Jovana Kronštatskog izabrao je njegov mlađi savremenik sveštenik Aleksandar Jeljčaninov i sistematski ih rasporedio prema oblastima: grijeh, ljudi, svijet, duša, vjera i čudo, molitva, Crkva, Bog. "To je povratak duhu Svetih ...

<< 1 2 3 4 5 >>