EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 

Leksikoni 

NOVI VUJAKLIJA Autor:Milan Vujaklija
Izdavač: Oktoih
Cijena:49.00 €
Sa popustom: 44.10 €
    Ova knjiga nije samo novo izdanje Leksikona stranih riječi i izraza Milana Vujaklije, već i jedan po mnogo čemu novi Vujaklija namijenjen novom vremenu i novim generacijama čitalaca. Ovo je novo značajno dopunjeno temeljno pregledano i ispravljeno izdanjenajpoznatijeg leksi ...
REČNIK RELIGIJSKIH POJMOVA Autor:Ivan Cvitković
Izdavač: Prometej
Cijena:32.30 €
Sa popustom: 29.07 €
    Razvojem filozofije, istorije, psihologije, politologije, žurnalistike, a posebno sociologije religije, javila se potreba i za rečnikom religijskih pojmova. Otud ideja da se u ovom rečniku obrade karakteristični pojmovi iz različitih religija: staroegipatskih; starogrčkih; ...
101 HEROJ SVETSKE ISTORIJE Autor:Sajmon Sibag Montefjore
Izdavač: Laguna
Cijena:27.90 €
Sa popustom: 25.11 €
    Sajmon Sibag Montefjore predstavlja svoju zbirku najvećih priča o hrabrosti i dostignućima u ljudskoj istoriji od antike do 21. vijeka: ratnici i mitotvorci, princeze i siromasi, pesnici i proroci, naučnicii pripovjedači,glumice istraživači.Napisana da informiše, zaba ...
LEKSIKON SAVREMENE KULTURE Autor:Grupa autora
Izdavač: Plato
Cijena:38.10 €
Sa popustom: 34.29 €
    Film, smisao, jazz, fotografija, vrijeme, značenje, moda, ubrzanje, mediji, nulta tačka, tehno, dijalog, new age, agit prop, akustički dizajn, obrazovanje, novi roman. U gotovo 600 odrednica ovog leksikona obuhvaćene su ključne riječi savremene kulture, iz domena likov ...
VUJAKLIJA- LEKSIKON STRANIH REČI Autor:Milan Vujaklija
Izdavač: Prosveta
Cijena:49.50 €
Sa popustom: 44.55 €
    Milаn Vujаklijа je sа prikupljаnjem riječi zа leksikon počeo negde oko 1925. godine, а u periodu od 1934. do 1936. godine urаdio je njegovu definitivnu obrаdu. Prvo izdаnje bilo je štаmpаno 1936. kod čuvenog izd ...
KNJIGA IMENA Autor:Biljana Dojčinović
Izdavač: Kreativni centar
Cijena:5.20 €
Sa popustom: 4.68 €
    Zasnovana na savremenim saznanjima o porijeklu imena, ova knjiga pruža obilje zanimljivih informacija o njima. biće od koristi mladim roditeljimal, kumovima, bakama i dekama i svima koji učestvuju u tečkom, ali slatkom poslu odabira imena za dijete. ...