EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 

Menadžment i predvodništvo 

INSPIRATIVNI MENADŽER Autor:Džudit Liri-Džojs
Izdavač: MIBA BOOKS
Cijena:7.30 €
Sa popustom: 6.57 €
    Neki šefovi su bolji od dobrih – oni suinspirativni. Njihovi timovi postižu izuzetan učinak jer ne mogu da zamisle situaciju u kojoj će iznevjeriti svog menadžera. Ovi inspirativni menadžeri su poštovaniji, podmanjim su stresom i pružaju bolje rezultateod drugih menadžera. Želite ...
ŠKOLA BIZNISA Autor:Robert Kiosaki
Izdavač: Finesa
Cijena:8.00 €
Sa popustom: 7.20 €
    Najbogatiji ljudi na svijetu tragaju za mrežama i izgrađuju ih! Svi ostali traže posao. Ključ vašeg finansijskog usjpeha krije se u nalaženju ili izgradnji svoje poslovne mreže. Razlika između pobednika i gubitnika određuje linija cilja. Pobednicima nije stalo da li ć ...
MENADŽMENT I EKONOMIKA ORGANIZACIJE Autor:Grupa autora
Izdavač: Cid
Cijena:35.00 €
Sa popustom: 31.50 €
    Poslovno okruzenje koje nas vodi u dvadeset i prvi vijek vodjeno je globalnom konkurencijom kako u kvalitetu, tako i u cijenama, inovacijama i fleksibilnosti organizacija. U nasem svijetu, koji se brzo mijenja, razlicite ekonomske oblasti imaju mnogo toga da ponude kao pripremu za buduce menadzere.T ...
PREZENTACIJOM DO USPEHA Autor:Jerry Weissman
Izdavač: Naklada mate
Cijena:25.00 €
Sa popustom: 22.50 €
    Dnevno se u svijetu dogodi oko 30 miliona prezentacija. Milioni od tih će biti neuspješni, a milioni će biti ispraćeni zijevanjem - svjetski poznati konzultant i prezentator Jerry Weissman pokazuje kako se povezati s najtežom, najzahtijevnijom publikom i podstaći ih na akciju. ...
ADIŽES O MENADŽMENTU Autor:Isak Adižes
Izdavač: Hesperia
Cijena:20.00 €
Sa popustom: 18.00 €
    Sistem menadžmenta Isaka Adižesa spada u rijetke primjere sveobuhvatnog poimanja svijeta organizacija i načina kako da se njima upravlja. Riječ je o kompleksnom sistemu a ne o parcijalnoj teoriji, pojedinačnim alatima ili odabranim principima. Adižesov sistem menadžmenta je zaprav ...
UMEĆE RATOVANJA ZA MENADŽERE Autor:Donald G. Kraus
Izdavač: Algoritam
Cijena:4.30 €
Sa popustom: 3.87 €
    Već godinama poslovne škole i profesionalni savetnici koriste kineski tekst star 2500 godina i njegove nezamenjive komentare o vođenju, strategiji, organizaciji, takmičenju i saradnji. Drevna mudrost Sun Cuovog klasičnog teksta Umeće ratovanja učinjena je u ovoj knj ...
PRINCIPI MENADŽMENTA Autor:Čak Vilijams
Izdavač: Data status
Cijena:25.00 €
Sa popustom: 22.50 €
    Na osnovu anketiranja više od hiljadu studenata i univerzitetskih profesora, njihovih odgovora i sugestija nastala je knjiga Principi menadžmenta (MGMT). Ovaj jezgrovito napisan tekst je proveren u radu sa akademcima i odobren od nastavnog osoblja fakulteta, prilagođen je dinamičnom n ...
OPŠTI BEZBEDONOSNI MENADŽMENT Autor:Momčilo Talijan
Izdavač: Hesperia
Cijena:18.20 €
Sa popustom: 16.38 €
    Prvi dio, Opšti menadžment, pruža osnovna znanja o genezi, suštini i sadržini menadžmenta, problemima i zakonitostima njegovog ostvarivanja, kao i pravcima i tendancijama razvoja savremenog menadžmenta. Drugi dio ovog udžbenika, Bezbednosni menadžment, bavi se teorijskim osnovama i praks ...
STRATEGIJSKI MENADŽMENT NA DELU Autor:Meri Kolter
Izdavač: Data status
Cijena:17.10 €
Sa popustom: 15.39 €
    Konkurentska prednost. Ovaj pojam je od fundamentalnog značaja za izučavanje strategijskog menadžmenta, sa kojim ćete, kada završite čitanje ovog teksta, biti prilično dobro upoznati! Šta je to konkurentska prednost? Ona se odnosi na distinktivno obeležje po kome se neko ...
PROFITABILNO BRENDIRANJE Autor:Nick Wreden
Izdavač: Vbz
Cijena:31.20 €
Sa popustom: 28.08 €
    Profitabilno brendiranje nudi sveobuhvatan pristup brendiranju koji tvrtkama omogućuje da tu svoju aktivnost – zajedno s marketingom – izravno povežu s krajnjim rezultatima poslovanja te da usklade njegovu organizaciju. Na taj način tvrtke si osiguravaju kupce koji će se uvijek p ...
MENADŽMENT I UMETNOST Autor:Vilijam Berns
Izdavač: Clio
Cijena:18.20 €
Sa popustom: 16.38 €
    Knjiga Menadžment i umjetnost pruža sadašnjim i budućim stručnjacima opsežan uvid u teoriju i praksu svih oblasti menadžmenta primijenjenih na umetničke organizacije, bez obzira na to da li je riječ o pozorištima, muzejima, plesnim kompanijama ili operskim kućama.  ...
ORGANIZACIONO PONAŠANJE Autor:Nebojša Janićević
Izdavač: Data status
Cijena:16.10 €
Sa popustom: 14.49 €
    Organizaciono ponašanje je naučna disciplina koja istražuje uzroke, oblike i posljedice ponašanja ljudi u organizacijama. Cilj organizacionog ponašanja jeste da definiše ponašanje ljudi u organizacijama, da ga predvidi i, u mjeri u kojoj je to moguće, utiče na njega sa ciljem da ...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>